Nieuws

Elk jaar loopt er een groot team van de NOS mee met de Roparun om geld op te halen voor de goede doelen.

Het vaste thema van de Roparun is:

Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven

Ook dit jaar is er weer een sportieve groep mensen gevonden die namens de NOS geld ophalen

 

voor het team en de Roparun. Dat doen ze niet alleen door 512Km nonstop hard te lopen van Parijs naar Rotterdam, maar ook door allerlei acties. Zoals een presentatie workshop voor bedrijven, boekenmarkt, en natuurlijk sponsorgeld. Want zonder sponsors kan het team niet rennen.

Maar ook kleinere giften zijn welkom. Door middel van het storten van een geld bedrag, klein, middel of groot, via de site van de Roparun kan u het team ook sponsoren.

Klik op de grote rode donatieknop om een donatie te doen uit naam van TEAM 190.

Maak het een leuk bedrag, want elke euro telt!